Žvakių patikra bei keitimas Klaipėdoje

Žvakių patikra bei keitimas Klaipėdoje

Dyzeliniuose varikliuose žvakės atlieka kitokią funkciją nei benzininiuose. Dyzeliniuose kuras yra kaitinamas iki tam tikros temperatūros, o benzininiuose uždegamas kibirkštimi. Senstant kaitinimo žvakėms, jos pradeda kaisti silpniau arba užtrunka ilgiau įkaisti, todėl blogėja jų savybės ir automobilis vedasi prasčiau, o esant šaltesniam orui gali ir visai neužsivesti. Rekomenduojame pasitikrinti prieš kiekvieną žiemą.

Blogų dyzelinio variklio pakaitinimo žvakių simptomai:

  • Sunkiai užsiveda šaltas variklis;
  • Šviečia pakaitinimo žvakių įspėjamoji lemputė esant užvestam varikliui;
  • Užvedus, variklis dirba netolygiai.

Kokia yra žvakių naudojimo trukmė?

Tai priklauso nuo jos tipo. Remiantis patirtimi metalinės veikia vidutiniškai 80000 km, o keramikinės gali tarnauti tiek pat, kiek variklis. Jei kaitinimo žvakė sugenda dar nenuvažiavus 50000 km, galima keisti tik ją; nuvažiavus daugiau nei 50000 km, patartina keisti visas kaitinimo žvakes, nes tos kurios dar veikia, gali greitai sugesti ir automobilį vėl gali tekti remontuoti.

Kaitinamosios žvakės – neatskiriama dyzelinio variklio paleidimo sistemos dalis. Tai jos leidžia užvesti variklį greitai ir be didelių sunkumų. Vos įjungus degimą ir prietaisų skydelyje pasirodžius spiralės simboliui, per kaitinamąją žvakę ima tekėti elektros srovė. Ji per keletą sekundžių įkaitina variklio cilindrų degimo kamerose esančių žvakių galus iki 1000 °C. Kamera nėra didelė, todėl greitai įkaista. Spiralės simbolis užgęsta. Tik tada galima jungti starterį ir paleisti variklį, net jei lauke neigiamoji temperatūra.

Kai kaitinamosios žvakės neveikia, dyzelinį variklį užvesti sudėtinga ir esant teigiamai temperatūrai. Dabar gaminamos naujos kartos kaitinamosios žvakės, turinčios keraminį kaitinamąjį elementą. Elementas per kelias sekundes įkaista iki 1300 laipsnių ir dyzelinį variklį galima paleisti esant labai žemoms temperatūroms. Jei lauke teigiamoji temperatūra, elementas išsijungia.

Dar vienas šios žvakės pranašumas – kai reikia, jos galima kurį laiką neišjungti net veikiant varikliui, žiemą šaltas dyzelinis variklis dirba neritmingai, o jei į cilindrus patenka nepakankamai įkaitęs oras, variklis ilgokai trūkčioja, nepasiekia visos galios.

Kaitinamoji žvakė, kai veikia ilgiau negu reikia tik varikliui užvesti, degimo kameroje padeda palaikyti aukštą temperatūrą. Tada degalai geriau sudega, o variklis dirba ritmingai ir mažiau rūksta. Kuo aukštesnė temperatūra degimo kameroje, tuo geriau sudega į ją įpurkštas dyzelinas.

Jums pageidaujant atliksime šias paslaugas:

  • Aukštos įtampos laidų atjungimas
  • Uždegimo žvakių išėmimas
  • Naujų uždegimo žvakių įdėjimas
  • Aukštos įtampos laidų sujungimas
  • Variklio užvedimas

Žvakių patikra bei keitimas Klaipėdoje atliekamas labai skubiai. Susisiekite.